Tổ chức lễ kỷ niệm ngày quốc tế nữ hộ sinh 5.5 và ngày quốc tế điều dưỡng 12.5

Dx 76, Phường Định Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Giờ làm việc: 7h30 – 17h00

Tiếng Việt English
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG CHI (PCGH)
Tin tức & sự kiện
Tổ chức lễ kỷ niệm ngày quốc tế nữ hộ sinh 5.5 và ngày quốc tế điều dưỡng 12.5

Nhằm tôn vinh sự cống hiến của các hộ sinh và điều dưỡng, Bnh vin Đa khoa Phương Chi đã t chc l k nim Ngày Quc tế N H Sinh 5.5 và Ngày Quc Tế Điu Dưỡng 12.5. Tham d bui l có BS. CKII Nguyn Th Tân Xuân – Giám đốc Bnh vin; ThS. BS. Phùng Th Kim Dung – P. Giám đốc bnh vin, Ch tch hi đồng điu Dưỡng; Trưởng khoa/Phòng, cùng đại din Điu Dưỡng, N H Sinh, KTV các Khoa/Phòng ca bnh vin.

 

ôn lại kỷ niệm lịch sử quốc tế điều dưỡng

 

M đầu, bui l đã din ra trong không khí trang trng, ôn li truyn thng, lch s ngành Điu dưỡng và cùng xem li 1 s hot động trong năm qua.

Ti bui l, BS. CKII. Nguyn Th Tân Xuân - Giám đốc Bnh vin đã phát biu ghi nhn và cm ơn sâu sc đến s đóng góp ca đội ngũ điu dưỡng, h sinh, k thut viên trong công tác chăm sóc sc khe người bnh.

 

giám đốc bệnh viện chia sẻ

 

Tại Bệnh viện Đa khoa Phương Chi, đội ngũ nữ hộ sinh và điều dưỡng luôn được khích lệ và tạo điều kiện để không ngừng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và giao tiếp ứng xử theo mô hình AIDET. Cùng với lòng nhiệt huyết, tình yêu nghề, sự quan tâm chu đáo từ những điều nhỏ nhất, các nữ hộ sinh và điều dưỡng của BV Phương Chi luôn giúp người bệnh được hài lòng và an tâm.

Bui l k nim din ra thành công tt đẹp, cùng vi nhng li chia s v ngh t các đại din Ban giám đốc; đại din trưởng Khoa/Phòng; đại din đội ngũ Điu Dưỡng, N H sinh, KTV đã mang li nhng kiến thc b ích, thiết thc. Đây là ngun động viên tinh thn rt ln đối vi toàn th Điu dưỡng, H sinh, K thut viên sau thi gian làm vic vt v và nhiu áp lc.

Những hình ảnh của hoạt động kỷ niệm ngày quc tế n h sinh 5.5 và ngày quc tế điu dưỡng 12.5.

 

điều dưỡng trưởng bệnh viện

 

đại diện khoa phòng tham gia

 

chụp ảnh lưu niệm

Hỏi Đáp Tìm bác sĩ Lịch khám chuyên khoa