NHI KHOA - SƠ SINH

Dx 76, Phường Định Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Giờ làm việc: 7h30 – 17h00

Tiếng Việt English
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG CHI (PCGH)
Danh bạ bác sĩ
NHI KHOA - SƠ SINH
ThS BS. PHÙNG THỊ KIM DUNG

ThS BS. PHÙNG THỊ KIM DUNG

PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN
BS. TRẦN THIỆN THOẠN

BS. TRẦN THIỆN THOẠN

BÁC SĨ ĐIỀU TRỊ NHI - SƠ SINH
BS. NGUYỄN DUY HUY

BS. NGUYỄN DUY HUY

BÁC SĨ ĐIỀU TRỊ KHOA NHI - SƠ SINH
Hỏi Đáp Tìm bác sĩ Lịch khám chuyên khoa