SẢN PHỤ KHOA - IVFMD

Dx 76, Phường Định Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Giờ làm việc: 7h30 – 17h00

Tiếng Việt English
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG CHI (PCGH)
Danh bạ bác sĩ
SẢN PHỤ KHOA - IVFMD
BS. CKII. HUỲNH THỊ KIM CHI

BS. CKII. HUỲNH THỊ KIM CHI

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN PHỤ SẢN NHI BÌNH DƯƠNG
BS CKI. TRẦN HỒNG HẢI

BS CKI. TRẦN HỒNG HẢI

TRƯỞNG KHOA SẢN - PHỤ KHOA
BS.PHẠM THỊ KIM CHI

BS.PHẠM THỊ KIM CHI

CHUYÊN KHOA SẢN - PHỤ KHOA
BS. LÊ THỊ XUÂN

BS. LÊ THỊ XUÂN

BÁC SĨ SẢN PHỤ KHOA
BS. Nguyễn Thị Dung

BS. Nguyễn Thị Dung

Bác sĩ Hỗ trợ sinh sản
Hỏi Đáp Tìm bác sĩ Lịch khám chuyên khoa