Thông tư 09/2023/TT-BYT: Lao động nữ sẽ được khám phụ sản khi Khám sức khỏe định kỳ.

Dx 76, Phường Định Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Giờ làm việc: 7h30 – 17h00

Tiếng Việt English
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG CHI (PCGH)
Tin tức & sự kiện
Thông tư 09/2023/TT-BYT: Lao động nữ sẽ được khám phụ sản khi Khám sức khỏe định kỳ.

Theo quy định mới của Thông tư 09/2023/TT-BYT ngày 5/5/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 6/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe. Đồng thời, thông tư thay đổi mẫu khám sức khỏe định kỳ.

 

thông tư 09 Lao động nữ sẽ được khám phụ sản khi Khám sức khỏe định kỳ

Lao động nữ sẽ được khám phụ sản khi Khám sức khỏe định kỳ.

 

Trong đó, sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 6 Thông tư 14/2013/TT-BYT như sau:

Đối với trường hợp khám sức khỏe định kỳ, khám theo nội dung ghi trong Sổ khám sức khỏe định kỳ quy định tại Phụ lục 3a ban hành kèm theo Thông tư 09/2023/TT-BYT (Mẫu sổ mới được bổ sung nội dung khám về tiền sử sản phụ khoa; khám lâm sàng phụ sản).

Đối với lao động nữ, khi khám sức khỏe định kỳ sẽ được khám chuyên khoa phụ sản theo danh mục quy định tại Phụ lục 3b ban hành kèm theo Thông tư 09/2023. Gồm 4 nội dung bổ sung sau:

  • Khám phụ khoa;
  • Sàng lọc ung thư cổ tử cung;
  • Sàng lọc ung thư vú;
  • Siêu âm tử cung – phần phụ (khi có chỉ định của bác sĩ khám).
  • Thông tư 09/2023/TT-BYT có hiệu lực kể từ ngày 20/6/2023.

Thông tư 09/2023/TT-BYT có hiệu lực kể từ ngày 20/6/2023.

 

PHỤ LỤC 3b

DANH MỤC KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN TRONG

KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO LAO ĐỘNG NỮ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2023/TT-BYT ngày 05 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 

| Tải xuống và xem đầy đủ: Thông tư số 09/2023/TT-BYT

Hỏi Đáp Tìm bác sĩ Lịch khám chuyên khoa